Afbeelding

Waar is gewoon ge-DREVEN mee bezig?

Ondernemend

De verkiezingen van maart 2022 hebben een vervolg van de aanwezigheid van gewoon ge-DREVEN opgeleverd in de gemeenteraad van s-Hertogenbosch.

Wat er na de verkiezingen gebeurt, nadat de raad is geïnstalleerd is meestal minder duidelijk. Alles wat de raad wordt besproken in de raadsvergaderingen is openbaar te bekijken op Gemeente ‘s-Hertogenbosch (raadsinformatie.nl)
Zeker interessant om te bekijken wat er nu eigenlijk gebeurt in de raadszaal. In de raadsvergadering is Sjef van Creij de vertegenwoordiger van de partij gewoon ge-DREVEN. Wat in de raad wordt besproken wordt in de commissies voorbereid. Sommige stukken zijn daardoor hamerstukken als vooraf al duidelijk is dat er voldoende partijen steun geven aan de motie. Namens gewoon ge-DREVEN is de woordvoerder van de commissie omgeving Jacques Verhoef en voor de commissie bedrijvigheid Henk-jan Pennings.

Over alle punten dienen wij als partij onze visie te geven. Een korte samenvatting van activiteiten van het laatste anderhalf jaar zijn o.a. :

Eigen werkbezoek voor raad/ commissieleden en alle geïnteresseerden aan windpark Nederweert . Dit om ervaring geluiden te horen van omwonenden van een windmolenpark.

Zie hiervoor het verslag op onze website; www.gewoongedreven.nl

In willekeurige volgorde een aantal zaken welke de fractie van gewoon ge-DREVEN heeft ingebracht;

Volksgezondheid in relatie tot geplande windmolens Windmolens.

Eindelijk Oostelijke ontsluiting Groote Wielen.

Parkeeroverlast Deelscooters en deelfietsen.

Hondenbelasting terugbrengen tot kostendekkend tarief.

Geen ruim 43 miljoen voor verplaatsen Designmuseum.

Geen ruim 10 miljoen voor verfraaien Diezebrug.

Inzet voor een volwaardig Winterfestijn in provinciehoofdstad.

Ook openbaar vervoer in onze meer afgelegen gemeentedelen.

Snel herbestemmen van het voormalige gebouw van het Rodenborchcollege.

Terugbrengen van zgn bladkorven.

Leefbaarheid Nuland behouden door mogelijke verplaatsing Be Quick/ Nulandia.

Verkeersveiligheid, met speciale aandacht hiervoor rondom scholen.

Dat wij als gewoon ge-DREVEN steeds meer gesetteld worden in de gemeentelijk politiek blijkt uit de aanstelling van Jacques Verhoef als een van de voorzitters van de avonden informeren en ontmoeten.

Buiten de gemeentelijke vergaderingen houden we ook maandelijkse vergadering met onze achterban, de partijleden. Tijdens deze vergaderingen willen wij de geluiden uit de markt zien te verkrijgen. De afstand van de wijk naar de raad moet zo kort mogelijk zijn.

Heb jij een probleem of gewoon een goed idee of wil jij graag een keer een vergadering van de partij bijwonen, neem gerust contact met ons op.

gewoon ge-DREVEN

email: gewoongedreven@gmail.com

tel: 06-54722743

Lees ook