Afbeelding

Veertig jaar buurtbus

Nieuws

ROSMALEN – De buurtbusvereniging Nuland viert in 2024 het veertigjarig jubileum. Nog altijd rijden vrijwilligers hun passagiers van Rosmalen naar Uden.

Als we terug gaan in de tijd dan begint het verhaal van de buurtbus met een enquête, die de Wijkraad Kruisstraat-Sparrenburg begin 1984 hield onder de bewoners van die wijken.

Nadat de buslijn van Rosmalen via Kruisstraat naar Nuland en Geffen begin zestiger jaren was opgeheven, was men benieuwd naar de gedachten van de huidige bewoners van beide wijken over het openbaar vervoer.

Op een goed bezette avond kwamen velen op de Kruisstraat bij elkaar en werd er gediscussieerd over het al dan niet opzetten van een nieuwe vorm van openbaar vervoer in dit gebied. De uitkomst was, dat velen een nieuwe buslijn wel zagen zitten (immers, in het buitengebied waar in elk geval Kruisstraat onder valt, is men al snel afhankelijk van een auto), maar ging men er van uit, dat de BBA, de toenmalige aanbieder van openbaar vervoer, een onrendabele buslijn niet zag zitten.

Dat klopte, maar inmiddels was er een nieuw initiatief ontstaan, namelijk het opstarten van een buurtbus! Op diverse andere plaatsen in Brabant was hier inmiddels ervaring mee opgedaan en men wilde deze vorm van vervoer verder uitrollen, mogelijk dus ook hier. Alleen … het ging hier om een vorm, die bemenst werd door vrijwilligers, want met beroepschauffeurs zou het inderdaad te duur worden.

Aanwezigen konden schriftelijk kenbaar maken of zij eventueel genegen waren om hieraan te gaan deelnemen. Bij voldoende belangstelling van vrijwillige chauffeurs en indien er een bestuur kon worden gevormd, zou de BBA een bus en alle benodigde ondersteuning verzorgen. En zo geschiedde! Op zaterdag 1 december 1984 ging de vlag uit voor de eerste rit van buurtbus ‘Kruisstraat-Loosbroek”.

En tot op heden rijdt de buurtbus nog steeds ! Vijf dagen per week, van 7.00 uur tot 19.00 uur, tussen station Rosmalen en busstation Uden. De route bevat haltes in de woonplaatsen Rosmalen, Kruisstraat, Nuland, Geffen, Vinkel, Loosbroek, Vorstenbosch en Uden.

Lees ook