Afbeelding

Online enquête en bijeenkomst Duurzame Polder

Nieuws

REGIO – De gemeenten Oss en Den Bosch houden een online enquête over de Duurzame Polder. Ter toelichting zijn er enkele informatiebijeenkomsten.

De gemeenten Oss en ’s Hertogenbosch werken samen om met windturbines duurzame energie op te wekken tussen Oss en ‘s-Hertogenbosch: ‘de Duurzame Polder’. Tegelijkertijd wordt in het gebied gekeken naar ontwikkelkansen voor wonen, gezondheid, landbouw, natuur, water, bodem, klimaatadaptatie, cultuurhistorie en recreatie. Samen met belanghebbenden werken we in verschillende stappen naar een voorkeursalternatief voor het gebied.?? 

Onlangs zetten de gemeenten een nieuwe stap. Er liggen vijf varianten op tafel waarvan deze zomer de milieueffecten worden onderzocht. Die stellen de gemeenten digitaal aan de omgeving voor. Daarnaast zoomen ze in op de deelgebieden om de ontwerpmogelijkheden op het gebied van landbouw, natuur, recreatie, cultuurhistorie e.d. in kaart te brengen. Welke mogelijkheden, kansen of belemmeringen zien omwonenden bij dieper inzoomen op vijf deelgebieden? Op basis van ideeën opgehaald in diverse ateliers met belanghebbenden, wordt nu de omgeving bevraagd over deze ideeën om samen te kijken of er nog verbeteringen mogelijk zijn.

Omwonenden kunnen eind mei, begin juni online meepraten over de invulling van de deelgebieden. Daarvoor wordt een online enquête gelanceerd via de website www.duurzamepolder.nl. Heeft u behoefte aan toelichting of wenst u assisentie bij het invullen van de enquête? Er zijn informatiebijeenkomsten op 30 en 31 mei. 

  • Dinsdag 30 mei 2023 
  1. 16h00 tot 18h00 in De Koppelinck, Geffen
  2. 19h00 tot 21h00 in De Snoeck, Lith
  3. 19h00 tot 21h00 in Perron-3, Rosmalen
  • Woensdag 31 mei 2023
  1. 16h00 tot 18h00 in De Meent, Nuland 
  2. 19h00 tot 21h00 in het Gemeentehuis van Oss 

Lees ook