20 januari 2023

Nieuwe reeks bewonersbijeenkomsten en excursies Duurzame Polder

ROSMALEN – In januari en februari worden er door het project Duurzame Polder nieuwe excursies en bewonersbijeenkomsten georganiseerd om de ontwikkelmogelijkheden van het project te bespreken en inwoners te informeren. Deze bijeenkomsten richten zich op de thema’s gezondheid, geluid en de inrichting van het gebied. Bewoners en andere belanghebbenden kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomsten via de website van de Duurzame Polder: www.duurzamepolder.nl/agenda

Windexcursie naar Windpark Deil Op 20 en 21 januari 2023 staat een aantal windexcursies naar Windpark Deil gepland. Aldaar kan een windturbine van dichtbij bekeken worden en kan men de hoeveelheid geluid ervaren. Tijdens deze excursie is het mogelijk om vragen te stellen aan deskundigen en vertegenwoordigers van Windpark Deil.

Op 25 januari 2023 wordt een online gesprek met een aantal gezondheidsdeskundigen georganiseerd. Vragen die te maken hebben met gezondheid rondom de komst van windturbines in het gebied Duurzame Polder worden tijdens dit gesprek beantwoord. Het online gesprek is op een later moment online terug te kijken.
Voor geïnteresseerden die niet in de gelegenheid zijn om de bijeenkomst op dat moment te volgen, is het gesprek later online terug te kijken en wordt er op 26 januari in het Stadshuis van ’s-Hertogenbosch een herhaling uitgezonden.

In navolging van de bewonersbijeenkomsten van september en oktober 2022 worden er opnieuw bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Deze nieuwe reeks bewonersbijeenkomst gaan over de inrichting van het gebied Duurzame Polder. Op basis van de kwaliteiten, kansen, waarden en aandachtspunten die in de vorige bijeenkomsten zijn opgehaald, worden in de volgende bijeenkomsten verschillende ontwikkelmogelijkheden voor de toekomst van de Duurzame Polder besproken.
De bijeenkomsten vinden zowel in gemeente Oss als s’-Hertogenbosch plaats. In Oss vinden ze plaats op: 30 januari, 31 januari en 1 februari 2023. In s’-Hertogenbosch vinden ze plaats op: 7 februari, 8 februari en 9 februari 2023.

Omwonenden en andere belanghebbenden kunnen zich aanmelden voor bovenstaande bijeenkomsten via de website van Duurzame Polder: www.duurzamepolder.nl/agenda.
Over Duurzame Polder De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch werken samen om met windturbines duurzame energie op te wekken in de polder tussen Oss, Geffen, Nuland, Rosmalen, Lith en Maren-Kessel. Dit project heet: de ‘Duurzame Polder’. In 2019 en in september en oktober van dit jaar zijn bewonersbijeenkomsten georganiseerd om de omgeving en andere belanghebbende te betrekken bij de invulling van de Duurzame Polder. De nieuwe bijeenkomsten hebben als doel om de verschillende ontwikkelmogelijkheden voor de toekomst van de Duurzame Polder te bespreken.

Foto's:


0