25 december 2022

TPC Maliskamp van 2 naar 5 padelbanen

ROSMALEN – Op maandag 12 december jl. vond een goed bezochte buitengewone algemene ledenvergadering (ALV) plaats in het clubhuis van TPC Maliskamp. De ALV stemde met ruime meerderheid voor uitbreiding van de padelbanen van twee naar vijf (met een optie voor zes).

TPCM beschikt vanaf maart 2022 over twee padelbanen en sindsdien is het ledenaantal explosief (met ruim 200 leden) toegenomen. Voor het bestuur aanleiding om reeds nu met een voorstel te komen tot uitbreiding van het aantal padelbanen. Dat was ook het onderwerp van deze ALV. De belangstelling voor deze ALV was enorm; rond de 200 leden hadden zich door de kou naar het clubhuis gespoed. Voorzitter Ruud Roelofs vroeg zich in zijn openingswoord dan ook gekscherend af of in plaats van de uitbreiding van de padelbanen niet (ook) de uitbreiding van het clubhuis op de agenda had moeten staan.

Het was in ieder geval een duidelijk teken dat het onderwerp leeft onder de leden en de gemoederen stevig in zijn greep houdt. De voorzitter benadrukte dat TPCM een club voor tennissers én padellers wil zijn en blijven. En ook dat de toekomst en het voortbestaan van de club voor het bestuur voorop staat; dat het de intentie is en moet zijn om er samen en met elkaar wat van te maken. De aanleg van drie extra padelbanen (met een optie voor vier in een zgn. carrévorm) past in het streven naar een evenwichtige balans in faciliteiten voor de tennissers en padellers op de club. Met de creatie van één padelhoek en handhaving van twee tennisblokken van twee respectievelijk drie banen wordt dat doel bereikt. Josje Verbeeten (lid van de projectgroep en de padelcommissie) zette in een power point presentatie alles nog eens helder op een rijtje. Daarna volgde nog een toelichting over de financiële aspecten door penningmeester Sjanny van Beekveld. Vervolgens was er ruimte voor reacties en het stellen van vragen door de leden, die door de voorzitter en penningmeester naar tevredenheid konden worden beantwoord. In de pauze werden de stemmen geteld met als resultaat: 198 stemmen voor, 26 stemmen tegen en 3 blanco stemmen. Duidelijke taal dus ! Daarmee werd goedkeuring van de ALV verkregen voor de uitbreiding van de padelbanen op de huidige tennisbanen zeven en acht (inclusief de investering en wijze van financiering). Verdere stappen richting realisering kunnen nu worden gezet. Als alles verder naar wens verloopt zal de aanleg van de extra banen begin voorjaar 2023 een feit kunnen zijn.

Foto's:


0