18 oktober 2022

Uitbreiding Schadenet Schellings naar Den Bosch

Moderne auto’s hebben vernuftige veiligheidsvoorzieningen, maar een aanrijding zit nog altijd in een klein hoekje. Gelukkig zet Schadenet Schellings alles weer strak in de lak, sinds dit jaar vanaf drie locaties, met Den Bosch als laatste ‘aanwinst’. De bijbehorende vestigingsmanagers geven een interessant kijkje in de veranderende wereld van schadeherstel anno 2022.

Tekst & fotografie: Aart van der Haagen

“De regio is compleet,” glimlacht Ferry Schellings, directeur van de vestiging in Rosmalen. “Sinds de overname van het schadeherstelbedrijf van Jos van Boxtel in Den Bosch bedienen we, met onze locaties in Berlicum en Rosmalen erbij, een mooi aaneengesloten gebied. Bij elkaar opgeteld zetten we jaarlijks zo’n 10.000 auto’s weer netjes op de weg. Het pand op bedrijventerrein De Rietvelden ligt mooi strategisch, aan de noordkant van de stad, waarbij klanten ook uit de omliggende dorpen komen. We kunnen hen relatief snel helpen door zorgvuldig te plannen. Je hoort soms dat de wachttijden behoorlijk oplopen in de schadeherstelbranche, maar wij weten dat goed onder controle te houden. Dat komt mede door een goede personele bezetting, zelfs in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt. We merken aan onze mensen dat ze het prettig vinden om bij een familiebedrijf te werken.”

 

Afname kop-staartbotsingen

De geschiedenis daarvan gaat terug tot 1981, toen vader Rien Schellings in de schuur achter zijn ouderlijk huis in Berlicum met plaatwerk begon. Een wereld van verschil met het heden, met de verregaande automatisering en professionaliteit zoals we die tijdens het bezoek aan de jongste locatie op De Rietvelden aantreffen. “Auto’s zitten tegenwoordig vol sensoren, camera’s en radartechnologie,” verklaart Mark Ummenthun, bedrijfsleider in Den Bosch en al dertig jaar betrokken bij Schadenet Schellings. “We hebben geïnvesteerd in geavanceerde apparatuur om de voertuigen uit te lijnen en om de systemen te kalibreren. Je moet je voorstellen dat een radar honderden meters ‘vooruitkijkt’. Als deze een paar millimeter verkeerd staat afgesteld, geeft dat een afwijking van meters. Tegelijkertijd zorgt al die intelligente techniek ervoor dat het aantal schades vanuit kop-staartbotsingen de laatste tien jaar merkbaar afneemt. Relatief gezien repareren we nu meer beschadigingen die ontstaan aan de zijkant en aan bumpers, bijvoorbeeld wanneer iemand inderhaast te laat reageert op piepende parkeersensoren.”

Elektrische auto’s

Hoe de deuk zich ook vormt, ongemak geeft het altijd. “Klanten hechten er waarde aan dat wij het complete schadetraject voor ze afhandelen,” zegt Sander Schellings, vestigingsdirecteur in Berlicum. “Wij zorgen ervoor dat zij er geen omkijken naar hebben, mede dankzij contracten met bijna alle verzekeraars. Een voordeel van het feit dat we lid zijn van Schadenet, een landelijke inkooporganisatie van schadeherstelbedrijven. We zetten kosteloos een passende leenauto klaar, desgewenst met automaat. Overigens laten sommige schades zich relatief makkelijk en snel herstellen via spot repair of uitdeuken zonder spuiten, twee technieken die wij veelvuldig toepassen.” Voor elektrische auto’s deinst Schadenet Schellings niet terug. “Het betekent dat je een aantal veiligheidsmaatregelen moet treffen, zoals het ontkoppelen van het hoogvoltsysteem bij grotere schades. Je moet weten dat het boordnet onder een spanning van 400 volt staat. We plaatsen zelfs rode en groene waarschuwingsbordjes om collega’s te informeren over de veilige zones.”

Online volgen

Zonder het gemoedelijke en persoonlijke karakter van een familiebedrijf (met inmiddels 65 medewerkers) te verliezen profiteert Schadenet Schellings van de aansluiting bij ’s lands grootste schadeketen. “Onder andere op het gebied van automatisering,” geeft Ummenthun aan. “Sowieso kunnen wij auto’s van alle merken en typen uitlezen, eventuele storingen signaleren en deze – voor zover ze in relatie staan tot het schadeherstel – oplossen. Verder werken we met een slim afsprakensysteem, dat ook de voortgang bewaakt. Elke medewerker aan een klus vinkt zijn verrichte taak op een tablet af en als de klant dat wil, kan hij of zij via een online-portaal precies volgen wat de status van de reparatie is.” Transparantie ten top, waarmee Schadenet Schellings elke oneffenheid gladstrijkt. Sinds begin 2022 ook vanuit ’s-Hertogenbosch.

 

Meer informatie: www.schadenetschellings.nl

Foto's:


S