22 september 2022

Pastoor Paul geïnstalleerd, Johanneke Bosman nieuwe pastoraal werker

DEN BOSCH/ROSMALEN – De installatie van de nieuwe pastoor en de presentatie van de pastoraal werker voor de parochie Heilige Maria, met kerken in ’s-Hertogenbosch, Empel en Hintham en Rosmalen, vond plaats op zondag 18 september.

De dag startte met een Dankzegging, een eucharistieviering, om 11.00 uur in de prachtige St. Cathrienkerk. De indrukwekkende viering werd opgeluisterd met maar liefst tien koren van de parochie die hun liederen door de grote kerk lieten galmen.
Eerst werd pastoor Paul Janssen door de vicaris Theo Lamers gevraagd om het pastoraat te aanvaarden. Daarna was het de beurt aan pastoraal werker Johanneke Bosman. Vanuit de gemeenschap werden symbolische gaven overhandigd aan de pastoor en de pastoraal werker.
Na de viering werd er door velen koffie gedronken met pastoor Paul Janssen en pastoraal werker Johanneke Bosman. Ook werd er genoten van soep en een worstenbroodje, voordat het tijd was om naar Rosmalen te vertrekken voor de Versperviering, ook vanwege de installatie van de pastoor en de presentatie van de pastoraal werker. De feestelijkheden werden besloten met een borrel in het parochiecentrum.

Foto's:


0