03 augustus 2022

Indië-herdenking Den Bosch

DEN BOSCH – De datum 15 augustus is weinig bekend. Naast 4 en 5 mei als Nationale Herdenkingsdagen is ook 15 augustus voor de Nederlanders die tijdens de WOII in het voormalige Nederlands Indië in de kampen gevangen zaten een Nationale Herdenkingsdag.

Op die dag 77 jaar geleden capituleerde Japan en werden de Nederlanders bevrijd na bijna 4 jaar gevangenschap in de kampen. Nu de coronaperiode voorbij is, is de herdenking weer toegankelijk voor alle belangstellenden.

De herdenking is op maandag 15 augustus rond het Monument bij Park de Grevelingen, Grevelingen 66 ‘s-Hertogenbosch. De herdenking vangt aan om 13.00 uur en wordt opgeluisterd met een blazersensemble en met zang van het HONI koor, dat speciaal voor deze herdenking is opgericht. Naast enkele Indische liedjes zingen ze het ‘Indisch Onze Vader’, het lied dat in de kampen door de vrouwen werd gezongen.

Als sprekers zijn er dit jaar naast burgemeester J.Mikkers, de heer Ralph Boekholt (publicist) en Philip Schroder (kleinzoon van een van de leden). Erik Alink zal als stadschroniqueur een bijdrage leveren.
Na de kranslegging is er een gezellig samenzijn omdat na deze herdenking ook de vrijheid gevierd wordt.
Op dit moment worden er op scholen ook gastlessen te geven, waarin we de historie en het persoonlijk verhaal onder de aandacht brengen.
Zowel kinderen als leerkrachten hebben hier belangstelling voor. Een speciaal hiervoor geschreven boekje: ”De vergeten oorlog” mag na de les mee naar huis worden genomen. Meer informatie voor scholen hierover kunt u verkrijgen bij info@honi.nl.

Foto's:


0