02 augustus 2022

Actie voor zebrapad

ROSMALEN – Bewoners van complex Gildestaete aan de Keizerstraat Rosmalen voeren morgen actie voor een zebrapad.

“Er wordt op de Dorpstraat en Burgemeester Nieuwenhuizenstraat aanmerkelijk harder gereden dan de gestelde grens van 30 km per uur in deze 30 km-zone. Ons verzoek om op de oversteek Keizerstraat-Dorpstraat een zebrapad aan te leggen is keer op keer afgewezen, omdat de gemeente “zeer terughoudend” is om in 30 km-zones een zebrapad aan te leggen. Wij ervaren de situatie echter niet bepaald als veilig, er wordt met regelmaat aanmerkelijk harder gereden dan 30 km per uur”, schrijft een werkgroep van buurtbewoners. Die bestaat uit Frank van Thiel Gérard der Kinderen Jan Pos en Paul Kagie.

 

Op woensdagmiddag 3 augustus om 15.30 uur leggen zij onder het motto ‘het is mooi geweest, wij laten ons niet van de sokken rijden’ zelf een Zebrapad aan op de oversteek Keizerstraat-Dorpstraat. De actie duurt zo’n tien minuten. Ze willen dergelijke acties de komende week herhalen.

Foto's:


z