20 juni 2022

20 juni 2022

ROSMALEN – Hij is nog niet eens zo lang gepensioneerd, maar toch kan Aad van der Steen (bijna 76) niet zo maar alles loslaten. Als voorzitter van diverse initiatieven, blijft hij wel bezig. En ja, dat is hoognodig om te anticiperen op de toekomst (en de gemeente).

Door Sophie Fleur Verbiesen

Tien jaar geleden werd hij al Koninklijk onderscheiden voor zijn vele vrijwillige werkzaamheden, maar dat was geen reden om eens te stoppen met het één en ander. Aad van der Steen studeerde bouwkunde en industriële vormgeving. Later volgde er nog een studie civiele techniek (betontechniek). Hij ontwierp sportcomplexen en stadions en was later bezig met tunnels en viaducten. Op zijn 62ewas hij er wel klaar mee. Niet met werken, maar wel met de bouwkundige projecten die steeds ingewikkelder werden. Dus begon hij voor zichzelf. “In die hoedanigheid ben ik nog adviseur geweest van de Noord-Zuidlijn. Dat was ook een flinke klus. Vier jaar geleden hield ik het echt voor gezien.” Nou ja, wat betreft het werk dan. Inmiddels was hij ook al lange tijd voorzitter van de wijkraad Sparrenburg (nu al 25 jaar) en sinds 2007 voorzitter van het Rosmalens bewonersoverleg (met de wijkraden, dorps- en bewonersraden en de wijkmanager) en startte hij in dezelfde periode als voorzitter van de Sport Alliantie. “Ik deed dit soort dingen graag ernaast. Het werk was heel intensief, daarom was het leuk om dit erbij te hebben.”
En dan hebben we nog niet eens vernoemd dat hij vanaf 2006 bestuurder en voorzitter is van het sportcomplex bij de Grootte Wielen en hij acht jaar in de Raad van Toezicht heeft gezeten bij Jongerencentrum Number One.

Twee jaar geleden werd er begonnen met het Stedelijk Bewonersraden Overleg. Ooit een gemeentelijk initiatief, maar ze lieten het liever over aan de bewoners zelf. Van der Steen ging om tafel met Roy Geers en een nieuwe aanpak was geboren. Voortaan zouden de wijk- en dorpsraden zelf onderwerpen aandragen. “En onze nieuwe doelstelling was ook dat we elkaar zouden leren kennen. Wat was het individuele belang van de verschillende bewonersraden, wat waren hun idealen? Dat proberen we nog steeds te stimuleren bij elke bijeenkomst. Zo gaan we binnenkort naar Engelen en krijgen we eerst een presentatie van de bestuursraad daar. Daarna is het thema: schone lucht.” Want waar het bewonersoverleg van Rosmalen gaat over onder andere het groen en snoeien in de Overlaet en de samenwerking met jongen om in het centrum overlast tegen te gaan, gaat het bij het Stedelijk Overleg over onderwerpen op sociaal en maatschappelijk gebied, die ons allemaal aangaan. Onderwerpen die wijken en dorpen overstijgen, maar wel in iedere wijk plaatsvinden.
“Bij de vorige bijeenkomst was het thema: jongeren. Ook hebben we duurzaamheid en eenzaamheid op de agenda gehad. Het is goed om van elkaar te horen wat er al gedaan wordt. Het wiel hoeft niet opnieuw uitgevonden te worden. En ja, soms geven we ongevraagd advies aan de gemeente. We maken melding van wat er speelt.”

Hij vervolgt: “Bij het gesprek over wat jongeren willen en hoe we ze kunnen bereiken, viel het op dat het eigenlijk wel meevalt met de overlast. Je leert van elkaar. Ik denk dat jongeren overal hetzelfde zijn, of ze nu 16 jaar zijn en in de Molenhoek wonen of 16 jaar zijn en in Vught wonen. Ze willen op verkenning, zich verbreden, vallen en weer opstaan. En dat was óók heel verhelderend. Jongeren mogen fouten maken, dat is hun leerproces. Daar moeten wij als ouderen niet altijd meteen bovenop willen zitten met meldingen bij de politie en het houden van toezicht. Bovendien hebben we in Rosmalen gezien wat er gebeurt als je in gesprek gaat.”
En ja, die schone lucht gaat ons ook allemaal aan. Zeker nu we weten dat we hier in Oost-Brabant gemiddeld een jaar minder leven door de luchtvervuiling. “Schone lucht heeft te maken met de uitstoot van bijvoorbeeld het verkeer, de bio-industrie, de groenvoorziening en de fijnstofdeeltjes in de lucht. We zijn zelf nu ook aan het meten. Er staat zelfs een provinciale meetwagen om een half jaar lang lokale metingen te doen. De vraag is wel: waar moeten we zijn? Is dit gemeentelijk beleid, van de provincie of van de overheid? Als het gaat om het verkeer, zouden we rondom Den Bosch ook 80 kilometer per uur kunnen rijden, in plaats van 100 of 120 km/u. Op gemeentelijk of provinciaal niveau besluit je dat niet, dat is politiek. Maar waarom kan het hier niet? Het gebeurt ook in Eindhoven en in Rotterdam.”

Ondanks de soms geringe invloed, blijft Van der Steen ermee bezig. Nu is hij de wijkraden aan het mobiliseren om mee te denken over de omgevingsvisie van de gemeente (de vervanger van alle bestemmingsplannen). “Je hebt invloed, als je je maar laat horen. Je moet als burger op tijd weten dat zo’n visie eraan komt en dat je inspraak hebt.” Bij de gemeente kennen ze hem ondertussen wel. “Ze zeggen dan: aardig is hij, maar niet makkelijk. En dat klopt. Je moet geen herrie maken of dingen gaan eisen. Het gaat om de argumenten. En wij als wijk- en dorpsraden moeten realiseren dat er vaak drie antwoorden zijn: nu, straks of nooit. Zo’n onderwerp als schone lucht is niet iets van nu. Daar moeten we een lange adem voor hebben.”

“Je hebt invloed, als je je maar laat horen’

Foto's:


0