12 mei 2022

Kijken bij het Rosmalens Mannenkoor op vier repetitie-avonden

ROSMALEN – Samen met honderden koren in ons land doet het Rosmalens Mannenkoor mee met de Open-Koren-Weken in de periode van circa half mei tot en met half juni. De deur van de repetitiezaal staat vier donderdagen open voor nieuwe zangers, maar zeker ook voor mannen die willen ontdekken of ze het zingen in een koor leuk vinden.

Je bent welkom op donderdagavond 19 en 26 mei en op 2 en 9 juni tijdens een of meer repetities van 20.00 tot 22.15 uur in Café-Zaal D’n Beer, Dorpsstraat 77 in Rosmalen. Proef de sfeer, kijk en luister hoe het er op een repetitieavond aan toe gaat.

Het koor zoekt mannen met een hoge of lage stem of een stem ergens daartussen in. Om je aan te sluiten bij het koor is zangervaring niet vereist. Mannen die lid worden krijgen voldoende ondersteuning zodat ze zich snel thuis voelen.

Tijdens deze open repetities wil het koor bezoekende mannen een eerlijk beeld geven van een gemiddelde oefenavond. De leden gaan daarom geen extra interessante dingen doen om de zaak op te leuken: ze willen dat men een indruk krijgt hoe een repetitie meestal verloopt. Zo zijn ze – en dat is wellicht moeilijk voor te stellen in deze zomerse periode – al regelmatig bezig met te repeteren voor het jaarlijkse sfeervolle kerstconcert.
Het koor bestaat momenteel uit circa 30 mannen en wil graag groeien naar 40 leden. Het brede en gevarieerde repertoire loopt van lichtklassiek tot hedendaags, of – om een cliché te gebruiken – ‘Van Bach tot Beatles’. In de muziekmap zitten liederen in allerlei talen.

Je bent beslist niet de enige als je belangstelling hebt voor koorzang. Want in ons land – en dat weten velen niet – zijn er meer mensen lid van een koor dan lid van een voetbalvereniging. Even een paar getallen: Nederland telde in 2020 zo’n 1 miljoen koorzangers. Europa had in 2021 circa 37 miljoen koorzangers, verdeeld over bijna 1 miljoen zangkoren in 40 landen. Overigens: deze Open-Koren-Weken-actie is een initiatief van de KBZON: de Koninklijke Bond van Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland. Honderden koren in ons land doen hieraan mee waaronder het Rosmalens Mannenkoor.

Als je zin hebt om een avond te komen kijken, bel dan met voorzitter Ad de Kort (06-5389 7975) zodat er voor jou een stoel klaar staat. Je mag trouwens zelf beslissen waar je wilt zitten. Misschien wil je een plaats tussen de zangers om proberen mee te zingen maar misschien zit je liever aan de zijlijn om rustig het koor en onze dirigente Carla Bons te beluisteren. Wat je wilt!
Het bellen vooraf is echter geen verplichting: wie liever binnenwandelt zonder een afspraak te maken is ook van harte welkom. Graag tot dan!

Foto's:


0