12 juli 2021

Nieuwe school voor Rodenborch College

ROSMALEN – Het Rodenborch college en het Jeroen Bosch college bouwen een nieuwe school aan het Rietpad in de Groote Wielen. De bouw is op dit moment in volle gang.

Na de zomer van 2022 wordt het nieuwe gebouw in gebruik genomen. Voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch ligt er de taak om de openbare ruimte om het complex heen passend te maken. Hier werkt de gemeente een plan voor uit. Onderdeel daarvan vormt het realiseren van een nieuwe ontsluiting van de school vanaf het Hooghemaal via het Rietpad. Dat draagt bij aan een verkeersveilige en groene omgeving. Het plan voor dit gebied kunnen we mede realiseren met subsidie van de Provincie Noord-Brabant. Het is de bedoeling dat bij de kruising Laaghemaal / Thorbeckeborch ook een rotonde komt. Hier ontvangt u op een later moment meer informatie over.

Wat gaat er gebeuren? De rotonde Hooghemaal Rietpad wordt aangelegd. Dit vermindert de snelheid van het autoverkeer wat hier nu rijdt en zorgt voor een veiligere oversteek voor fietsers voorbij de nieuwe kruising Hooghemaal – Rietpad. Vanaf de rotonde laat de gemeente een weg aanleggen naar de voorzijde van het schoolgebouw en het parkeerterrein. De gemeente laat fietspaden aanleggen waarmee het schoolgebouw van alle zijden bereikbaar wordt. Aan de achterzijde van de nieuwe school komt een vijver. In aansluiting op het inrichtingsplan van het schoolterrein wordt een flink aantal bomen in het nieuwe profiel van het Rietpad geplant en wordt een bloemmengsel gezaaid in de nieuwe bermen.

Op dit moment werkt de gemeente het plan voor het gebied verder uit. Ook moet voor de rotonde een verkeersbesluit genomen worden. Naar verwachting duurt de voorbereidingsfase tot en met dit najaar. Daarna kiest Den Bosch een aannemer en kan de uitvoering starten.

Heeft u vragen? Mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘rotonde Hooghemaal Rietpad’.

Foto's:


0