22 juli 2019

22 juli 2019

Sluitingsdagen De Ontmoeting

HEVO en de Ontmoeting hebben 3 weken vakantie. Het centrum is gesloten van zaterdag 27 juli tot en met zondag 18 augustus.

Nieuwe activiteiten na de vakantie!

Na de vakantie starten alle HEVO-clubs en commissies weer met hun activiteiten. Van Zumba tot leeskringen, van Toneel tot biljarten en nog zoveel meer. Kijk eens op onze website www.hevorosmalen.nl onder Activiteiten of bij Nieuws.

Na de vakantie gaan weer een aantal nieuwe clubs van start zoals: tekenen, fotoclub, creatief bezig zijn, debating-club, bloemschikken, koken enz. Om deel te nemen aan deze nieuwe activiteiten moet u lid zijn of worden van HEVO. Kosten 27,50 per jaar.
Meer informatie bij jos.vanraak@live.nl . Lees alles over het lidmaatschap op onze website: www.hevorosmalen.nl.

Zin om te bridgen?

Bridgeclub Ruitenplus heeft plaats voor nieuwe leden. Zij speelt op maandagochtend van 9-12 uur in De Ontmoeting, Tulpstraat 2-4 te Rosmalen. Het gaat om 5 rondes van 4 spellen met na de derde ronde een gezamenlijke koffiepauze. Enthousiasme voor de bridgesport en gezelligheid komen bij de club perfect samen. Van nieuwkomers wordt verwacht dat de bridgekennis- en vaardigheden tenminste op het niveau van het beroemde Ruitenboekje liggen.
Leden van Ruitenplus zijn ook lid van HEVO. De totale kosten komen dan per jaar op 27,50 voor het HEVO-lidmaatschap en aanvullend 30 euro voor het lidmaatschap van Ruitenplus.
Meer informatie op de website www.hevorosmalen.nl . Of bij de voorzitter (bennyhaagen@gmail.com) of de secretaris ( kwintster@home.nl) van Ruitenplus.

Foto's:


0