05 oktober 2018

Hier meude laache

Cor Swanenberg (Middelrode), Henk Janssen (Heesch) en Riny Boeijen (Rosmalen) treden zondag 28 oktober op in cultureel centrum De Pas, De Misse 4 in Heesch. Onder het motto Hier meude laache vertellen ze er allerlei prachtige Brabantse verhalen in dialect. De voorstelling begint om 14.30 uur en eindigt circa 16.45 uur. Accordeonist Henk Verhagen en bassist Emil Böink zorgen voor de muzikale omlijsting.

Dialect

De drie schrijvers en vertellers zijn geen onbekenden op dialectgebied. Zo kregen zij alle drie al eens de Brabantse Dialectpenning voor hun verhaal bij het toonaangevende tweejaarlijkse dialectfestival in Lieshout. Tijdens deze middag in De Pas vertellen zij beurtelings hun beste verhalen. Het zijn gezellige, ontroerende en veelal ook humoristische vertellingen. Voor de liefhebbers van het Brabantse dialect valt er dus veel te genieten. Of, op z’n Brabants gezegd: Veul te laache.

Stichting

Zij treden alle drie belangeloos op. De entree is € 10 per persoon en de netto-opbrengst gaat in zijn geheel naar de Stichting Brabants. Die houdt met dit geld onder meer het dialecttijdschrift Brabants op de been en ondersteunt allerlei projecten op het gebied van de Brabantse taal, zoals de jaarlijkse uitgave van het Brabants Boekenweekboek.

Kaarten

Kaartjes zijn telefonisch te bestellen (0412-451634) of via de website van De Pas: www.de-pas.nl. Met zo’n kaartje is een ouderwets gezellige zondagmiddag verzekerd. Dus zörregt dè ge d’r be zet!

Foto's:


H