28 februari 2018

Geert Snijders en Peter de Leeuw: ‘Buurttafels tegen eenzaamheid ouderen’

ROSMALEN – Geert Snijders en Peter de Leeuw wonen in Rosmalen en hebben op bestuurskundig vlak hun sporen verdiend. Snijders was wethouder van 2006 tot 2010 voor de PvdA en later ook voor Rosmalens Belang. De Leeuw is bestuursondersteuner geweest bij de Gemeente ‘s-Hertogenbosch. Beiden zijn met pensioen en staan op de lijst van de PvdA Den Bosch. Zij zetten zich onder andere in voor de belangen van senioren in Rosmalen.

Door Ankie  van Hezewijk

Een gesprek met twee bevlogen mensen met een politiek hart. Snijders: “Den Bosch is gebaat bij een politiek stabiel en integer stadsbestuur dat de belangen van de stad dient en het vertrouwen geniet van de burgers. Stadsbelang gaat boven partijpolitiek belang.” De Leeuw vult hem aan: “Het stadsbestuur moet zich verbinden met de mensen in de wijken en dorpen. Er zijn veel burgerinitiatieven die de gemeente kan ondersteunen en faciliteren. Niet overnemen maar afstemmen op de burger.”

Buurttafels
De Leeuw en Snijders wijzen op het belang van de buurttafels in Rosmalen. De Leeuw: “In Rosmalen telt de ouderenvereniging HEVO maar liefst 2600 leden. Maar toch is er sprake van eenzaamheid onder ouderen in Rosmalen. Er is behoefte aan buurttafels. Dat zijn plekken zoals Bij Bomans, waar ouderen iedere dag terecht kunnen voor een kop koffie en een praatje. Buurttafels kunnen de eenzaamheid onder de senioren doen afnemen. We hopen van harte dat de gemeente dit soort initiatieven gaat steunen.”

Een ander punt van aandacht is het tekort aan betaalbare huurwoningen in Rosmalen voor senioren. Snijders: “In de wijken ’t Ven en Centrum & Hondsberg wonen veel autochtone Rosmalenaren op leeftijd in koopwoningen. Zij hebben behoefte aan een kleinere huurwoning, een seniorenwoning. Maar die zijn er bijna niet.” De Leeuw: “Een ideale plek zou zijn op het parkeerterrein achter waar nu de HEMA is, waar voorheen het postkantoor was. Dicht bij het nieuwe centrum. Er is plek om te bouwen, dus hierbij een dringende oproep aan de Meijerij en de gemeente ’s-Hertogenbosch om daar seniorenwoningen te bouwen.”

De heren sluiten af met een duidelijk verzoek aan het stadsbestuur: “Heb aandacht voor de eigenheid van Rosmalen. Het is een dorp met een rijk verenigingsleven en veel actieve vrijwilligers. Er is gemeenschapsgevoel en de mensen kennen elkaar. Bij het maken van beleid pleiten wij voor een oplossing op maat, houd rekening met de Rosmalense maat der dingen.”

Foto's:


b