05 oktober 2016

 

ROSMALEN – Starters4Communities verbindt starters op de arbeidsmarkt aan ondernemende wijkinitiatieven. Samen werken bewoners en starters aan sterkere wijken en een sociaal ondernemend Nederland. Ze doen dat door bijvoorbeeld door hulp te bieden aan een stichting, die vastgelopen is. Zo ook Kinderboerderij ’t Veldje. Er waren zo veel ideeën en zo veel plannen, maar op de één of andere manier kwamen die niet van de grond. En toen kwam Starters4Communities op hun pad.

Maria van der Vlugt is werkzaam als vrijwilliger bij Kinderboerderij ’t Veldje in Rosmalen. Ze vertelt: “We waren bij een meeting van welzijnsorganisatie Divers die ging over werken met mensen met een verstandelijke beperking. Wij hebben elke ochtend mensen van Cello die bij ons hun dagbesteding doen. Daarom leek het ons een nuttige lezing, maar uiteindelijk werken wij niet mét deze mensen. We bieden ze alleen een ruimte om te werken aan.”
Toch kwamen ze zo in contact met de juiste mensen van Divers, die tegelijkertijd met een ander project bezig waren, namelijk dat van Starters4Communities. Dit is een landelijk project, waarbij starters op de arbeidsmarkt die geen baan kunnen vinden door een gebrek aan ervaring, toch in het arbeidsproject blijven. De werkervaring die ze missen, kunnen ze op deze manier wel opdoen. Ze doen dat door stichtingen (sociale ondernemingen) te ondersteunen. Een maatschappelijk doel ondersteunen is in hun opzicht net zo belangrijk als een financieel doel ondersteunen. Daarom worden er in dit project starters aan maatschappelijke opdrachten en vraagstukken gekoppeld. Aan de ene kant worden ze ondersteund door trainingen, workshops en coaching. Aan de andere kant gaan ze aan de slag met onderzoeken om de hulpvraag van een stichting te beantwoorden.

Educatiecentrum

Kinderboerderij ’t Veldje kwam in aanmerking voor dit project. “Alle hulp was welkom. We zaten vast. We wilden meer vrijwilligers, meer doen. Maar om meer te doen, hadden we weer meer vrijwilligers nodig en zo was het cirkeltje weer rond.”
De starters konden uit een heleboel aanmeldingen kiezen. Er kwam een rondleiding over de kinderboerderij. “Degene die met ons aan de slag wilden, moesten ook wel een beetje affiniteit met ons hebben.” Uiteindelijk waren er drie starters enthousiast, waarna een intake-gesprek volgde.
“Daarin legden we uit dat we dus vooral meer vrijwilligers wilden en ons educatiecentrum op de kaart wilden zetten. Al snel, maar dat hoorden wij achteraf, bleek dat zij meteen de vinger op de zere plek hadden gelegd. Het schortte ons aan communicatie. Binnen het bestuur, maar ook met de vrijwilligers.”
Er kwam een workshop waarbij de betrokkenen mochten reageren op een drietal stellingen: wat wil je, wat zou je leuk vinden en wat kun je. “Daar kwam meteen een hele stapel met ideeën uit. Het bleef maar stromen. We werden verdeeld in vier groepen en bij allemaal bleek dat we meer participatie vanuit de wijk zouden willen.”
Wat bijna niemand meer weet is dat de kinderboerderij ooit gestart is als antwoord op de torenflat die de wijk niet wilde. Als sociale onderneming werd ’t Veldje dus gedragen door de wijk. “En ik moet zeggen: negentien jaar geleden, toen we dus startten, was dit dus ook een nieuwe wijk. Er woonden veel kleine kinderen en zodoende kwamen er meer mensen en waren er meer vrijwilligers bij ’t Veldje betrokken. Maar ja, die kinderen werden groot en de belangen kwamen ergens anders te liggen.”

Kieltjes

Na een traject van drie maanden was het belangrijkste advies dat ’t Veldje kreeg: vraag mensen niet zo maar voor vrijwilligerswerk, maar vraag ze voor projecten. Daar zit namelijk een kop en een staart aan. “En dat hebben we nu ook gedaan. We hebben een barbecue georganiseerd waarbij we mensen uit de wijk, onze vrijwilligers en anderen uitgenodigd hebben. We krijgen daar hele positieve reacties op.”
Daarmee is het vrijwilligersprobleem nog niet opgelost. “We zoeken iemand die het contact met de scholen wil doen bijvoorbeeld, want we hebben een geweldig educatief programma voor de groepen 1 en 2 en de groepen 3 en 4. Er zijn dan kruiwagentjes, kieltjes en klompjes voor de kinderen. En ze mogen echt gaan onderzoeken: haal eens een vogelnestje uit elkaar en kijk hoe dat gemaakt is. Maar ja, ook daar hebben we niet genoeg mensen voor op het moment.”
Daarom komt er binnenkort een nieuwe folder en wordt de sociale media beter ingezet. “Ook gaan we het hier gezelliger maken. De duivenkooi gaat weg en daar komen tafeltjes en stoeltjes. We gaan ook goede koffie schenken. Zodat mensen hier gezellig het krantje kunnen lezen ’s morgens. Gewoon in de natuur, bij de dieren. En dat heeft Starters4Communities ons opgeleverd.”

Sponsoren

Inmiddels is er weer een Rosmalense Stichting met Starters4Communities aan de slag. Deze keer in het een mama-organisatie: Mama Doet (voorheen Just Keep Swimming). Onlangs is er een promotiefilm opgenomen om dit initiatief in de kijker te zetten. Kijk daarvoor op: www.mamadoet.nl en als u wilt, kunt u dit project voor starters dan ook sponsoren.

Foto's:


0