hoffspoor notaris

11 januari 2016

De Notaristip: Nieuwe tarieven Schenk- en Erfbelasting (2016)

ROSMALEN – In de Wet op de schenk- en erfbelasting is geregeld dat u belasting moet betalen over wat u uit iemands nalatenschap krijgt.

Voordat partners erfbelasting moeten gaan betalen geldt een vrijstelling van € 636.180, voor kinderen € 20.148. Voor eenmalige schenkingen aan kinderen tussen 18 en 40 jaar bedraagt de vrijstelling €53.016 (te gebruiken voor studie of eigen woning) of €25.449 (vrije besteding).
In 2017 wordt de vrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar €100.000,00.
Schenkbelasting over gewone schenkingen aan kinderen is pas verschuldigd boven € 5.304 (jaarlijkse vrijstelling).

Hieronder volgt een kort overzicht.

Vrijstellingsbedragen erfbelasting

Partners € 636.180
Kinderen en kleinkinderen € 20.148
Ouders € 47.715
Overige verkrijgers € 2.122

Vrijstellingsbedragen schenkbelasting

Kinderen € 5.304
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) € 25.449
Kinderen 18-40 jaar (eenmalig, indien de schenking wordt gebruikt voor studie of aankoop van een huis) € 53.016
Overige verkrijgers € 2.122

Percentages erf/schenkbelasting boven de vrijstelling
Tariefgroep 1 (partners en kinderen) tot € 121.903 10%, erboven 20%
Tariefgroep 1A (kleinkinderen) tot € 121.903 18%, erboven 36%
Tariefgroep 2 (overige verkrijgers) tot € 121.903 30%, erboven 40%

Bedrijfsopvolgingsregeling

Het overhevelen van uw bedrijf naar uw kinderen is helemaal vrijgesteld van belasting. Althans voor zover de onderneming niet meer dan € 1.060.298 waard is. Als uw bedrijf meer waard is, dan geldt een 100% vrijstelling voor het deel dat de verkrijger krijgt van die € 1.060.298; voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%. Voor de belasting die dan eventueel nog is verschuldigd (meestal tariefgroep 1 tegen een tarief van 10-20%) kan uw kind tien jaar uitstel van betaling krijgen.
U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Wilt u gebruik maken van de regeling, dan moet uw zoon of dochter de onderneming vijf jaar voortzetten. En u moet 55 jaar of ouder zijn.

Goede doelen

Regeling voor Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Alleen instellingen die (nagenoeg) uitsluitend het algemeen nut beogen komen in aanmerking voor de ANBI-regeling. Dat betekent dat zij geen belasting hoeven te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen.
Daarnaast is er een regeling voor Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s). Dat zijn bijvoorbeeld sportorganisaties en niet-commerciële dorpshuizen. Ook SBBI’s hoeven geen schenk- of erfbelasting te betalen over de schenkingen en nalatenschappen die ze ontvangen.

Yvonne Cox-Vleeshouwers,
Notaris, EPN estate planner, mediator
Hoffspoor Notarissen Rosmalen
www.hoffspoor.nl

Foto's:


h